Cách xóa credit “Add free live chat to your website” của Tawk.to

Có nhiều lý do để xóa credit “Add free live chat to your website” của Tawk.to  và một trong số đó là ảnh hưởng khá nhiều đến SEO và làm khó chiệu tới khách hàng.

Pasted 4

Có nhiều cách để xóa bỏ “Add free live chat to your website” :

  • Mua gói xóa link bản quyền để ủng hộ tác giả
  • Sử dụng thủ thuật PHP để xóa tạm thời

Ví tiện ích này mà mã nhúng nên chúng ta không thể can thiệp trực tiếp bằng CSS thông thường mà phải can thiuệp từ khi tải trang ngay trong mã nguồn.

add_action('wp_footer', static function (){
?>
<script>
setInterval( findTawkAndRemove, 100 );
function findTawkAndRemove() {
let parentElement = document.querySelector("iframe[title*=chat]:nth-child(2)");
if ( parentElement ) {
let element = parentElement.contentDocument.querySelector(`a[class*=tawk-branding]`);
if ( element ) {
element.remove();
}
}
}
</script>
<?php
});

Hãy chèn đoạn mã PHP trên vào functions.php, lưu lại và xem kết quả.

Xem thêm  Shortcode lấy bài viết của danh mục Wordpress

Viết một bình luận