Cách xóa credit “Add free live chat to your website” của Tawk.to

Có nhiều lý do để xóa credit “Add free live chat to your website” của Tawk.to  và một trong số đó là ảnh hưởng khá nhiều đến SEO và làm khó chiệu tới khách hàng.

Pasted 4

Có nhiều cách để xóa bỏ “Add free live chat to your website” :

  • Mua gói xóa link bản quyền để ủng hộ tác giả
  • Sử dụng thủ thuật PHP để xóa tạm thời

Ví tiện ích này mà mã nhúng nên chúng ta không thể can thiệp trực tiếp bằng CSS thông thường mà phải can thiuệp từ khi tải trang ngay trong mã nguồn.

add_action('wp_footer', static function (){
?>
<script>
setInterval( findTawkAndRemove, 100 );
function findTawkAndRemove() {
let parentElement = document.querySelector("iframe[title*=chat]:nth-child(2)");
if ( parentElement ) {
let element = parentElement.contentDocument.querySelector(`a[class*=tawk-branding]`);
if ( element ) {
element.remove();
}
}
}
</script>
<?php
});

Hãy chèn đoạn mã PHP trên vào functions.php, lưu lại và xem kết quả.

Xem thêm  Plugin tạo nút ẩn hiện nội dung và chặn Google index đoạn text Wordpress

Bài liên quan:

Thêm icon New vào tiêu đề bài viết mới đăng Wordpress
Display post of special category by shortcode
Saobay collapse shortcode
Cac buoc tao mot API xo so
plugin tốt cho wp
Các việc cần làm khi bạn vừa thiết kế xong website
cách đăng nhập vps amz
Pasted 4
Dự toán chi phí
Chat bằng Facebook
Chat bằng Zalo
Chat hoặc gọi Telegram