Plugin tạo nút ẩn hiện nội dung và chặn Google index đoạn text WordPress

Mô tả plugin

Plugin cho phép bạn tạo một nút ẩn/hiện đoạn nội dung cần ẩn trong bài viết đồng thời cũng chặn Google index đoạn văn ấy không cho index ra kết quả tìm kiếm:

  • Ẩn hiện nội dung nhạy cảm như link, key, cr@ck…
  • Ẩn văn bản trích nguồn mà bạn không muốn Google index, tránh được lỗi duplicate/unique content khi Google cào.

Pasted 1

Plugin tích hợp sẵn nút thêm nhanh khi viết bài mà không phải gõ lại cấu trúc thủ công.

Định dạng shortcode là:

Pasted 2

Version 1.0 ngày 1/8/2023

Download

Link tải: https://saobay.net/wp-content/uploads/2023/01/collapse-sc.zip

 

Xem thêm  15 Plugin tối ưu website Wordpress tốt nhất được sử dụng nhiều nhất

Viết một bình luận