SMTP miễn phí tương tự Google SMTP

SMTP Server là một phần không thể thiếu trong hệ thống gửi và nhận email trên Internet. Nó có nhiều tác dụng quan trọng khi làm việc với web, bao gồm:

 • Gửi email từ trang web: SMTP Server cung cấp một cách để gửi email từ trang web, ví dụ như gửi email xác nhận đăng ký tài khoản cho người dùng, gửi thông báo cho người quản trị website, v.v.
 • Nhận email từ trang web: SMTP Server cũng có thể được sử dụng để nhận email từ trang web, ví dụ như nhận phản hồi từ người dùng, nhận thông báo từ các hệ thống khác, v.v.
 • Tăng tính bảo mật: SMTP Server cũng có thể được cấu hình để sử dụng các giao thức bảo mật như SSL/TLS để tăng tính bảo mật khi gửi và nhận email.
 • Giảm tải máy chủ: Khi sử dụng SMTP Server, các email sẽ được gửi và nhận thông qua máy chủ SMTP, giúp giảm tải cho máy chủ web của bạn.

Vì vậy, SMTP Server là một phần không thể thiếu trong hệ thống gửi và nhận email trên trang web và có nhiều tác dụng quan trọng cho việc làm web.

SMTP là gì ?

SMTP miễn phí tương tự Google SMTP
SMTP miễn phí tương tự Google SMTP

SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol, đây là một giao thức truyền tải email trên mạng Internet. Nó được sử dụng để gửi email từ máy tính của người dùng đến máy chủ email (như Gmail, Yahoo Mail, Outlook, v.v.), và ngược lại.

Đây là danh sách một số dịch vụ smtp mail miễn phí mà bạn có thể sử dụng cho trang web của bạn:

Gmail SMTP

Dịch vụ smtp mail của Google, cung cấp bởi Gmail. Gmail có rất nhiều tính năng và có thể sử dụng miễn phí cho một số lượng email không quá lớn.

Xem thêm  Tạo trang khuyến mãi cho Wordpress hiển thị ngày kết thúc

Để lấy tài khoản và mật khẩu hãy làm theo hướng dẫn của Google tại https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=vi

Zoho Mail SMTP

Dịch vụ smtp mail của Zoho, cung cấp bởi Zoho Mail. Zoho Mail có rất nhiều tính năng và có thể sử dụng miễn phí cho một số lượng email không quá lớn.

Để lấy tài khoản và mật khẩu smtp của Zoho Mail, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” (có dạng công cụ) ở góc trên bên phải của màn hình.
 3. Trong mục “Cài đặt”, chọn mục “SMTP & Gateway”.
 4. Trong trang “SMTP & Gateway”, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp của Zoho Mail.

Chú ý: Nếu bạn không thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp, có thể là bạn chưa kích hoạt chức năng smtp trong tài khoản Zoho Mail của mình. Để kích hoạt chức năng smtp, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấp vào nút “Kích hoạt SMTP” ở trang “SMTP & Gateway”.
 2. Điền vào các thông tin yêu cầu, bao gồm tên người dùng, email và mật khẩu.
 3. Nhấp vào nút “Kích hoạt” để hoàn tất quá trình kích hoạt chức năng smtp.

Sau khi kích hoạt chức năng smtp thành công, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và có thể sử dụng ngay.

Mailgun SMTP

Dịch vụ smtp mail cung cấp bởi công ty Mailgun. Mailgun có một gói miễn phí cung cấp cho lượng email hàng tháng không quá lớn.

Để lấy tài khoản và mật khẩu smtp của Mailgun, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Mailgun của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” (có dạng công cụ) ở góc trên bên phải của màn hình.
 3. Trong mục “Cài đặt”, chọn mục “SMTP & API Credentials”.
 4. Trong trang “SMTP & API Credentials”, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp của Mailgun.
Xem thêm  API xổ số 3 miền, API Vietlot Live, API Live Xổ số

Chú ý: Nếu bạn không thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp, có thể là bạn chưa kích hoạt chức năng smtp trong tài khoản Mailgun của mình. Để kích hoạt chức năng smtp, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấp vào nút “Kích hoạt SMTP” ở trang “SMTP & API Credentials”.
 2. Điền vào các thông tin yêu cầu, bao gồm tên người dùng, email và mật khẩu.
 3. Nhấp vào nút “Kích hoạt” để hoàn tất quá trình kích hoạt chức năng smtp.

Sau khi kích hoạt chức năng smtp thành công, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp trong trang “SMTP & API Credentials”.

SendGrid SMTP

Dịch vụ smtp mail cung cấp bởi công ty SendGrid. SendGrid có một gói miễn phí cung cấp cho lượng email hàng tháng không quá lớn.

Để lấy tài khoản và mật khẩu smtp của SendGrid, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản SendGrid của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” (có dạng công cụ) ở góc trên bên phải của màn hình.
 3. Trong mục “Cài đặt”, chọn mục “SMTP Relay”.
 4. Trong trang “SMTP Relay”, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp của SendGrid.

Chú ý: Nếu bạn không thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp, có thể là bạn chưa kích hoạt chức năng smtp trong tài khoản SendGrid của mình. Để kích hoạt chức năng smtp, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấp vào nút “Kích hoạt SMTP” ở trang “SMTP Relay”.
 2. Điền vào các thông tin yêu cầu, bao gồm tên người dùng, email và mật khẩu.
 3. Nhấp vào nút “Kích hoạt” để hoàn tất quá trình kích hoạt chức năng smtp.
Xem thêm  Bảng giá thiết kế website chuyên nghiệp tại SaoBay

Sau khi kích hoạt chức năng smtp thành công, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp trong trang “SMTP Relay”.

Mandrill SMTP

Dịch vụ smtp mail cung cấp bởi công ty Mandrill (hiện nay đã được tích hợp vào Mailchimp). Mandrill có một gói miễn phí cung cấp cho lượng email hàng tháng không quá lớn.

Để lấy tài khoản và mật khẩu smtp của Mandrill, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Mandrill của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” (có dạng công cụ) ở góc trên bên phải của màn hình.
 3. Trong mục “Cài đặt”, chọn mục “SMTP & API Keys”.
 4. Trong trang “SMTP & API Keys”, bạn sẽ thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp của Mandrill.

Chú ý: Nếu bạn không thấy thông tin tài khoản và mật khẩu smtp, có thể là bạn chưa kích hoạt chức năng smtp trong tài khoản Mandrill của mình. Để kích hoạt chức năng smtp, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấp vào nút “Tạo một khoá API” ở trang “SMTP & API Keys”.
 2. Điền vào các thông tin yêu cầu, bao gồm tên khoá API, mô tả và các quyền truy cập.
 3. Nhấp vào nút “Tạo khoá API” để hoàn tất quá trình tạo khoá API.

Ngoài ra, còn rất nhiều dịch vụ smtp mail khác có thể bạn có thể tham khảo, như SendinBlue, SparkPost, Elastic Email, v.v.

Viết một bình luận